Gouds Dagblad | 'Plek doet geen recht aan de goede zorg'

'Plek doet geen recht aan de goede zorg'

mainImage

Het Groene Hart Ziekenhuis staat op de laatste plaats in de vrijdag verschenen ranglijst van streekziekenhuizen in de AD Ziekenhuis Top 100. Het GHZ laat op diverse terreinen punten liggen. Zo meldt het AD Groene Hart. De Raad van Bestuur van het GHZ betreurt de laagste positie in de AD Ziekenhuis Top 100 en stelt dat het ziekenhuis patiënten dagelijks goede zorg biedt. 

"Natuurlijk vinden we het jammer dat het Groene Hart Ziekenhuis op de laatste positie (40) in de lijst met streekziekenhuizen van de AD Ziekenhuis top 100 staat. Deze plek doet geen recht aan de goede zorg die wij onze patiënten dagelijks bieden. Gelukkig blijkt dit ook uit onderzoeken zoals de BDO-benchmark, onze patiënttevredenheid en het landelijke imago-onderzoek onder patiënten en huisartsen over algemene ziekenhuizen", zo reageert de Raad van Bestuur van het GHZ.

"In het GHZ hebben we continu aandacht voor hoe we onze zorg nog beter maken. De ruim 1500 indicatoren, waarvan het AD er zo'n 30 in de lijst heeft meegewogen, zijn hierbij een nuttige bron. Deze cijfers worden door onze artsen en kwaliteitsmedewerkers nauwkeurig geanalyseerd, met elkaar besproken en hier leren we van."

"Soms betekent dit dat we de kwaliteit van onze zorg inderdaad kunnen verbeteren. Zo hebben we vorige jaar al het relatief hoge aantal heropnames na een galblaasoperatie onderzocht. Een veelvoorkomende reden bleek pijn te zijn. Op grond hiervan is het pijnbeleid bij Chirurgie aangepast, wat inmiddels zijn vruchten afwerpt. Het percentage over 2019 tot nu toe is sterk afgenomen, dus dit zal volgend jaar ook zichtbaar zijn in de AD-lijst."

"Soms blijkt echter dat de kwaliteit van zorg wel goed is, maar dat er geen registratie plaatsvond in het patiëntendossier. Met andere woorden: de controle heeft wel plaatsgevonden, maar er is geen vinkje gezet. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de scores rond medicatie. Er wordt bij zowel kinderen als volwassenen standaard gecontroleerd op medicatie, maar dit wordt niet goed geregistreerd."

"Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat zaken goed geregistreerd worden en moeten we er dus veel meer op toezien dat dit ook consequent gebeurt. Wat zeker ook gaat helpen om de registraties beter op orde te krijgen, is dat we volgende zomer ons nieuwe EPD (elektronische patiëntendossier) in gebruik kunnen nemen. In het nieuwe systeem is het voor verpleegkundigen en artsen veel eenvoudiger om indicatoren en verpleegkundige scores goed te registreren."

"Dit neemt niet weg dat wij naast de verbetermogelijkheden óók oog hebben voor de administratieve belasting van onze verpleegkundigen en artsen en dat we achter de landelijke initiatieven staan om de zorg te ontregelen...", aldus de reactie van de Raad van Bestuur van het GHZ.