Gouds Dagblad | Ondernemers begrijpen coronamaatregelen kabinet
mainImage

Ondernemers begrijpen coronamaatregelen kabinet

31 maart 2020, 19:55 uur
Algemeen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland begrijpen de verlenging van de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daarbij roepen ze iedereen opnieuw op om zich te houden aan de 1,5 meter-regel, zowel buiten, tijdens de boodschappen als op het werk. "Zo kan alles wat nu open is zoveel mogelijk doorgaan op een veilige manier en voorkomen we verdere schade aan de economie en onnodig verlies van werk en inkomen."

De belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven erkennen dat de coronacrisis een "enorme impact" heeft voor iedereen. "De hoop van veel ondernemers is natuurlijk dat op een zeker moment gefaseerd er al wat sectoren voorzichtig hun deuren zouden kunnen openen." Maar de prioriteit ligt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland momenteel bij het in stand houden van de zorg in de ziekenhuizen en het beperken van de verspreiding van het virus, zeggen ze in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte van dinsdagavond.

De organisaties blijven iedereen ook vragen om coulance en onderlinge solidariteit. "Heb begrip voor elkaars positie en waardering voor de mensen die zorgen dat op veel terreinen de boel kan doordraaien, zoals de schoonmakers, de chauffeurs, de zorgmedewerkers, de supermarktmedewerkers en al die vele anderen."

Het pakket van maatregelen om bedrijven steun te bieden is naar de mening van de werkgevers "met de beste intenties" tot stand gekomen. "Met het kabinet is afgesproken dat we tot verbeteringen en verfijningen kunnen komen waar dat de effectiviteit ten goede komt", benadrukken ze. "Het doel is om faillissementen tegen te gaan, zonder dat dat leidt tot ontslagen en de gang naar de WW. Daardoor kunnen we straks na de crisis weer zo snel mogelijk goed uit de startblokken."


Door: ANP