Gouds Dagblad | 'Nederlanders tevreden met corona-aanpak overheid'
mainImage

'Nederlanders tevreden met corona-aanpak overheid'

31 maart 2020, 13:19 uur
Algemeen

Nederlanders zijn het in meerderheid eens met de manier waarop de overheid de coronacrisis te lijf gaat. Dat is de uitkomst van een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Vorige week was het vertrouwen in de overheid zelfs iets gestegen ten opzichte van de week ervoor, de eerste week waarin beperkende maatregelen van kracht waren.

Slechts 8 procent van de Nederlanders heeft weinig of geen vertrouwen dat de overheid de juiste beslissingen neemt om de uitbraak van het virus het hoofd te bieden. Daarentegen zegt 71 procent van de 1161 ondervraagden juist redelijk veel of veel vertrouwen te hebben. Zo'n twee derde vindt dat de juiste afweging wordt gemaakt tussen de volksgezondheid en de economie.

Ook valt het in goede aarde dat de maatregelen niet dwingend worden opgelegd, zoals in sommige andere landen. 71 procent van de ondervraagden is daarover te spreken. Ruim een kwart (27 procent) vindt dit niet goed.

Nederlanders gaan vooral naar buiten om boodschappen te doen, een rondje te wandelen of om te werken. Daarbij worden de regels ook wel eens aan de laars gelapt. Zo is één op de acht ondervraagden vorige week met meer dan drie personen naar buiten geweest, hoewel is opgeroepen dat niet te doen.

Zorgen zijn er echter ook. Ongeveer driekwart van de ondervraagden maakt zich redelijk veel tot veel zorgen over de gevolgen voor de economie. Over de persoonlijke economische gevolgen van de crisis is 44 procent van de Nederlanders behoorlijk bezorgd.


Foto: ANP