Gouds Dagblad | Koninklijke onderscheiding voor Ben Peters

Koninklijke onderscheiding voor Ben Peters

mainImage

Ben Peters heeft woensdagmiddag uit handen van loco-burgemeester Thierry van Vugt een Koninklijke onderscheiding gekregen. Peters is door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het totaal van zijn bijzondere verdiensten ten bate van de samenleving. De uitreiking gebeurde tijdens een intieme bijeenkomst bij Mozaiek Wonen.

Peters heeft in zijn functie als medewerker Sociaal Beheer bij Mozaiek Wonen een grote bijdrage geleverd aan de wijkontwikkeling, aan projecten en aan initiatieven die de leefbaarheid vergroten.

Door buiten de kaders van zijn functie te treden, dwarsverbanden te zien die anderen nog niet zagen, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan initiatiefnemers en zijn grote netwerk in te zetten om meer medestanders te mobiliseren, zijn initiatieven van de grond en tot bloei gekomen.

Daarnaast heeft hij als bestuurslid van de bewonersvereniging de 12-Hoeven en als medeoprichter en beheerder van de Buurttuin Hoevenbuurt zich ook in zijn vrije tijd buitengewoon ingezet voor de leefbaarheid in de Hoevenbuurt. Peters heeft al twee bomen die zijn naam dragen en ook de buurttuin in de Hoevenbuurt is dit voorjaar omgedoopt in de Ben Peters Buurttuin. En nu dus een koninklijke onderscheiding.

Dit alles in mede ingegeven door het feit dat de 55-jarige Peters ernstig ziek is. Hij heeft uitgezaaide alvleesklierkanker en heeft van artsen te horen gekregen dat hij niet lang meer te leven heeft. Onder het motto 'Ik neem liever afscheid met een warme hand, dan met een koud hart' nam Peter begin dit jaar tijdens een druk bezochte receptie van zijn werkzame leven en organisaties, waarmee hij heeft samengewerkt.

In zijn reservetijd is onlangs een ct-scan gemaakt. Daaruit blijkt dat de uitzaaiïng in het buikvlies door onverklaarbare redenen is verdwenen. In die extra tijd maakt Peters voorzichtig weer nieuwe plannen maken en om zaken af te ronden, zoals het gedichtenlint dat over de stad verspreid gaat worden.