Gouds Dagblad | Halsema schrijft haar eerste 'sorry'

Halsema schrijft haar eerste 'sorry'

mainImage

De Amsterdamse GroenLinks-burgemeester Femke Halsema heeft een eerste poging ondernomen om haar positie te redden. Ze heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad van Amsterdam, waarin de VVD haar grootste opponent is, en in die brief aangegeven dat de beelden van de drukte maandag op de Dam "pijnlijk" waren voor de mensen ''die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden.''

Ze erkent niet dat de beelden ook pijnlijk voor haar waren. 

Het werd druk op het plein en ze kon niet meer ingrijpen. Daar komt haar strekking op neer. Halsema moet zich olgende week verantwoorden in de gemeenteraad over haar optreden rond de antiracismebetoging. Niet uitgesloten is dat zij dit debat niet meer afwacht, en opstapt. In de medische wereld is in de loop van de dag met afgrijzen gereageerd op de gebeurtenissen op de Dam in Amsterdam.  

"Dat was niet goed. Deze beelden waren pijnlijk om te zien, zeker voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden en hard hebben gewerkt in deze crisis, in de zorg en in de handhaving'', schrijft Halsema. ''Dit geldt ook voor al die mensen die bedrijven of instellingen hebben die tijdelijk moesten sluiten. Door de drukte op de Dam zijn er mogelijk gezondheidsrisico's ontstaan."

Ze verklaarde maandagavond al dat er niet op zoveel mensen was gerekend en dat de politie alleen nog met harde hand had kunnen optreden. Ze koos er daarom voor om de demonstratie door te laten gaan.

"Om 18.00 uur werd ik door de politie geïnformeerd dat de omvang van de demonstratie snel was toegenomen tot ongeveer 5000 deelnemers. De naleving van de 1,5 meter werd daarmee op de Dam vrijwel onmogelijk omdat er simpelweg onvoldoende ruimte overbleef. De driehoek stond op dat moment voor een ingewikkelde keuze, optreden kon leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking. Tegelijkertijd betekende niet optreden een risico voor de verspreiding van het coronavirus. De politie drong er bij de organisatie op aan om de demonstratie op de afgesproken tijd te laten eindigen ( 18.30 uur). De politie schatte in dat uitstroom uit eigen beweging, vlak voor het einde van de vreedzaam verlopen demonstratie, een veiliger oplossing was dan handhavend optreden. Dat advies heb ik overgenomen."

Halsema schrijft dat de informatiepositie niet goed was en dat dit in de toekomst beter moet. "De driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Het plein liep onverwacht en snel vol met demonstranten, die daarmee bewust een gezondheidsrisico namen. Voor zichzelf en voor anderen. Wij betreuren dit ten zeerste."


Foto: ABN