Gouds Dagblad | Grote schoonmaak Algerabrug

Grote schoonmaak Algerabrug

mainImage

De jaarlijkse grote schoonmaak van de Hollandse IJsselkering is maandag begonnen.

Vanaf een ponton in het water wordt de Algerabrug schoon gespoten en ontdoet Rijkswaterstaat de schuiven van sediment en andere afzettingen, zoals kokkels. Door het reinigen gaan het staal en de conservering (een laag om corrosie te voorkomen) langer mee en komt het Deltawerk er weer spik en span bij te staan. De werkzaamheden gaan een week duren. Het wegverkeer hoeft er in principe geen hinder van te ondervinden.

Ook worden nieuwe masten met camera’s geplaatst, waarmee voor brugwachters het zicht op de sluis verbetert. Daarnaast komen er stopstrepen op de wand van de sluizen, waardoor schepen verder kunnen doorvaren. Beide maatregelen zorgen voor een veiliger begeleiden door de schutsluis.

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt het laagst gelegen deel van Nederland, 6,76 m onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dit Deltawerk was als eerste van de 13 klaar. Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar. De monumentale kering fungeert ook als brug en waterweg.