Gouds Dagblad | Filips II is weer thuis

Filips II is weer thuis

mainImage

Filips II is weer thuis...

Althans, de acht Goudse Glazen van Filips II, onderdeel van Glas 7, zijn weer terug in de Sint Jan. Morgen worden ze weer (na controle op beschadigingen) zorgvuldig en voorzichtig door de glazenier teruggeplaatst in het glasraam van de kerk. 

De acht Goudse Glazen met een afbeelding van Filips II verlieten eind september tijdelijk de Sint-Jan. Dit om ze te laten zien in het Rijksmuseum bij de tentoonstelling '80 jaar oorlog. De geboorte van Nederland'. Het was voor het eerst dat een glas uit de Sint Jan werd uitgeleend voor een expositie buiten de muren van de Sint Jan. Zo maakte Hans Hilgers, archivaris van de Protestantse Kerk Gouda bekend.


Op de expositie '80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland' kwamen uiteindelijk 163.000 mensen af. "Daarvan zullen toch de nodige mensen willen weten en zien waar de acht Goudse Glazen van Filips II echt  thuis horen en zitten...", zo verwacht Jaap van Rijn, coördinator exploitatie en museaal beheer

De acht Goudse Glazen van Filips II, onderdeel van Glas 7 (zie frontfoto), werden maandag 24 september met een hoogwerker uit raam 7 gelicht. Zo gemakkelijk gaat dat dus.

Paul Abels, kerkhistoricus met hart voor Gouda, noemde het in een reactie ,,Ongelooflijk! En onbestaanbaar... Ik ben minder enthousiast. Carton had ook prima gekund. Dit soort monumentale elementen moet je in situ laten."

Er kwam een canvas-doek ter vervanging van de Filips-Glazen. Eenzelfde portret, maar dan gedrukt op linnen. Bijna niet van echt te onderscheiden.

In 2017 kwam van het Rijksmuseum het verzoek of zij de carton (25) van Willem van Oranje in bruikleen mochten hebben voor de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De werktekening maakt deel uit van het Goudse Glas, dat het Ontzet van Leiden toont. Toen de conservator uit Amsterdam naar de Goudse Sint Jan kwam om alles door te spreken, viel zijn oog tijdens een rondgang door de kerk op het portret van de Spaanse koning Filips II, de grote politieke tegenstander van Willem van Oranje. Het kerkbestuur gaf uiteindelijk toestemming. Het is voor het eerst dat een glas uit de Sint Jan wordt uitgeleend voor een expositie buiten de muren van de Sint Jan. Willem en Filips zijn topstukken tijdens de expositie '80 Jaar Oorlog' in het Amsterdamse Rijksmuseum.

Over de tentoonstelling
Iedereen heeft wel eens gehoord van de Tachtigjarige Oorlog, die 450 jaar geleden begon. Maar wat is de betekenis van die oorlog, waarom is dit conflict voor Nederland nog steeds belangrijk? In de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog figureren spotprenten, tapijten, wapens, schilderijen van onder anderen Brueghel, Rubens en Ter Borch als ‘ooggetuigen’ in het verhaal van het ontstaan van Nederland. De expositie '80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland'loopt van 12 oktober 2018 tot en met 20 januari 2019.
Foto: Sint Janskerk