Extra zoet water om verzilting Hollandsche IJssel tegen te gaan

9 August 2018, 19:45 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanaf woensdag extra zoet water door de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel. Met dit water uit de Lek wil Rijkswaterstaat verdere verzilting van de Hollandsche IJssel voorkomen.

Krimpenerwaard helpt Hollandsche IJssel verzilting tegen te gaan

Het is al een lange tijd droog, en daarom laten de waterschappen al maandenlang water in. Dit is nodig om de polderpeilen op niveau te houden. Dagelijks verdampt namelijk een enorme hoeveelheid water (ongeveer 450 m3 per minuut voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard). Doordat het ook in de rest van Europa droog is geweest neemt de zoetwateraanvoer van de rivieren af. Hierdoor neemt ook de tegendruk aan het zoute water van de zee af, en worden de rivieren in het kustgebied zouter (verzilting).

We kregen al zoet water via onze buren
Als gevolg hiervan is de Nieuwe Maas al een tijd brak (verzilt), en kan inlaatpunt Schilthuis bij Rotterdam (voor het Rottesysteem) niet meer gebruikt worden. Omdat ook onze drie buurwaterschappen last hebben zoutere inlaatpunten, maken wij alle vier gebruik van de Kleinschalige Water Aanvoer (KWA). Stroomopwaarts wordt extra zoetwater ingelaten om een alternatieve aanvoerroute voor zoetwater te hebben. Met z’n vieren hebben we afspraken gemaakt over de verdeling van het zoete water. Voor het Rottedistrict ontvangt Schieland en de Krimpenerwaard bij de Bergsluis zoet water van hoogheemraadschap van Delfland.

Meer aanvoer via Krimpenerwaard
Ook de Hollandsche IJssel dreigt te verzilten, waardoor ook inlaatpunt Snelle sluis (voor het Ringvaart-systeem van Schieland) en het belangrijke inlaatpunt van het hoogheemraadschap van Rijnland bij Gouda, niet meer te gebruiken zijn. Omdat afgelopen weekend de Hollandsche IJssel sterker begon te verzilten, heeft Rijkswaterstaat extra water afgelaten op de Lek bij stuw Hagestein. Om de verzilting te vertragen wordt bij de Waaiersluis, ook bij Gouda, door het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zoet water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel op de Hollandsche IJssel afgelaten.

Zoetwater via Krimpenerwaard

Dit is mogelijk doordat bij het inlaatpunt Krimpenerwaard uit de Lek nog meer water kan worden ingelaten, en via hoofdwatergangen in de waard naar gemaal Verdoold kan worden getransporteerd. Hiervandaan kunnen we het water op de Hollandsche IJssel pompen. Hier is het schap 8 augustus mee gestart, omdat de komende dagen overvloedige neerslag wordt verwacht.

Win-win: extra zoet water en meer ruimte voor de aankomende neerslag
Zolang de verzilting van de Hollandsche IJssel aanhoudt, blijft het schap zoet water op deze rivier uitpompen. Hiermee creëert het schap ook direct extra ruimte in de Krimpenerwaard om de verwachte regen op te vangen. Gevolg van dit aangepaste beheer is wel dat de scheefstand van het water groter is dan normaal. Dit betekent zichtbaar hogere en lagere waterstanden binnen een peilgebied. Doordat de pomp met een kleinere capaciteit dan normaal pompt, en de afgelopen jaren is geïnvesteerd in grote interne inlaatpunten en bredere hoofdwatergangen, is de scheefstand kleiner dan tijdens bemaling bij wateroverlast.