Gouds Dagblad | De Regenboog gaat einde schooljaar dicht

De Regenboog gaat einde schooljaar dicht

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Regenboog aan de Winterdijk in Gouda, een basisschool waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met ernstige gedragsproblemen, sluit aan het einde van dit schooljaar de deuren. Na een turbulent jaar heeft Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, het bestuur waar De Regenboog onder valt, besloten om op de huidige manier niet verder te gaan.

,,We kiezen voor kwaliteit en dat kunnen we op deze manier niet bieden”, aldus Mariëtte van Leeuwen, onderwijsbestuurder van Horizon. ,,Het feit dat er onvoldoende ervaren personeel beschikbaar is in combinatie met ongeschikte huisvesting maakt doorgaan onverantwoord. Na de zomervakantie loopt het leerlingaantal verder terug naar dertig. Dat is te klein voor een gezonde school.”

De Regenboog is de enige school  voor speciaal onderwijs in Midden-Holland waar kinderen een regulier onderwijsaanbod kunnen volgen. Medewerkers, ouders en leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Horizon heeft de leerlingen en hun ouders, veelal woonachtig in Gouda, Waddinxveen of de Krimpenerwaard, alternatieven geboden in Alphen en Rotterdam. "Horizon heeft de verplichting een goede onderwijsplek voor de leerlingen te verzorgen. Horizon wil met het samenwerkingsverband, andere schoolbesturen en gemeenten Midden Holland in gesprek gaan om een soortgelijke onderwijsvoorziening, waarin onderwijs en jeugdhulp nauwgezet samenwerken, verder te onderzoeken. Hiermee wordt beoogd dat kinderen in de toekomst zo dicht nabij mogelijk van hun leefomgeving zorg en onderwijs krijgen", besluit Van Leeuwen,.


Foto: Digitaal Dagblad