Gouds Dagblad | Bewoners tegen kap 21 platanen Nieuwe Haven

Bewoners tegen kap 21 platanen Nieuwe Haven

mainImage

Op verzoek van bewoners van Nieuwehaven en omliggende straten hield de gemeente Gouda deze week een extra informatieavond over het voornemen om alle 21 platanen aan de Nieuwehaven te laten kappen. Aanleiding is het feit dat ruim 70 bewoners van zowel de Nieuwehaven als omliggende straten bedenkingen en bezwaren hebben tegen dit plan. Een groep betrokken bewoners rondom de Nieuwehaven wilde meer informatie over het gelopen proces van de werkgroep en hun eigen ideeën vertellen om een einde te maken aan de wortelopdruk. De avond trok circa 50 bewoners uit de Nieuwehaven en omringende straten.

In deze groep bestaat twijfel of dit plan, zeker ook in deze tijd van klimaatverandering, wel de enige en meest juiste keus is. Tevens of wel alle mogelijkheden goed zijn onderzocht om overlast (wortelopdruk) van de bomen aan te pakken dan wel tegen te gaan. De werkgroep bestaande uit bewoners en ondernemers in de Nieuwehaven kwam de afgelopen maanden vele keren bij elkaar. De werkgroep kwam met een lange termijnoplossing om de wortelopdruk in de straat tegen te gaan. Ze koos daarbij voor vervangen van de platanen door drie andere soorten bomen. De gekozen bomen worden minder groot en kunnen beter omgaan met de groeiomstandigheden in de straat. Het proces, de afwegingen en de keuze werden in een presentatie uitgelegd.

Second opinion
De bewoners lichtten tijdens deze avond in de gymzaal van Nieuwehaven 308 toe waarom zij het nodig vinden om een nader deskundig onderzoek (second opinion) te laten doen. "We zijn namelijk niet overtuigd van de noodzaak van bomenkap als enige mogelijk aanpak van de ondervonden overlast. Bij de gemeente is het voorstel voor een second opinion inmiddels ingediend, inclusief een uitgebreide onderbouwing en met het verzoek hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen", aldus woordvoerster Mirjam Huffstadt.

Buurtbewoners konden vragen stellen aan de werkgroep, de gemeente en het bureau dat de bomen onderzocht. De betrokken groep bewoners uit straten rondom de Nieuwehaven kregen ook alle gelegenheid om hun visie te geven en ideeën te vertellen. Naderhand konden alle aanwezigen een reactieformulier invullen. Ongeveer 20 mensen deden dit.

Zorgvuldig proces
De inzet van de groep omwonenden, die inmiddels is uitgegroeid tot 70 bewoners, is om uiteindelijk te komen tot een besluit waarbij de problemen van de bewoners van de Nieuwehaven worden opgelost, maar waarbij ook een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarin alle belanghebbenden bij volwassen groen in een dichtbebouwde binnenstad gehoord worden en het gevoel wordt gegeven dat de gekozen oplossing in diverse opzichten de beste keuze is.

"Alle informatie die de avond heeft opgeleverd nemen gemeente en werkgroep van Nieuwehaven-bewoners mee om te bestuderen en bespreken. Uiteraard wordt de buurt geïnformeerd over de uitkomst en de volgende stappen in het proces. De gemeente kijkt terug op een goede bijeenkomst waarbij naar elkaar werd geluisterd en de vele betrokken bewoners konden zeggen wat zij wilden", aldus een woordvoerster van de gemeente Gouda.