Gouds Dagblad | Beter bewegen en leven met (lymf)oedeem

Beter bewegen en leven met (lymf)oedeem

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Lymf oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem kan een gevolg zijn van onder meer kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Na een operatie of trauma kan er ook zwelling ontstaan in het operatie/traumagebied. Oedeem fysiotherapie is bedoeld voor mensen die last hebben van een (lymf)oedeem.

Lisette Pauw-Monster is onder meer als oedeem fysiotherapeute met de specialisatie oncologie verbonden aan Rayer Healthcare. Bij Rayer Healthcare werkt ze samen met Tineke de Bree, Margot Nusselder, Marian Oostveen en Fleur van den Heuvel. ,,Sinds september ben ik werkzaam bij Rayer. Voorheen werkte ik achttien jaar bij een andere werkgever in Rotterdam en Hazerswoude-Dorp. Daarnaast was ik actief bij verschillende bedrijven op projectbasis als arbeidsfysiotherapeut en coach.”

Wat kunnen de verschijnselen van oedeem zijn?
Lisette: ,,Een zwaar, moe, of strak gevoel, soms gepaard gaande met pijn en/of tintelingen, zwelling in bijvoorbeeld arm, hand, been of voet. Er kan een beperkte bewegingsmogelijkheid aanwezig zijn."

Wat is oedeemfysiotherapie?
Lisette: ,,Oedeemfysiotherapie, ook wel lymfedrainage genoemd, is een specialisme binnen de fysiotherapie. De therapie bestaat uit verschillende onderdelen zoals een specifieke vorm van massage, oefentherapie, coaching, begeleiding en zelfmanagement. De oedeem fysiotherapeut probeert met oefeningen de spierpompwerking te verbeteren of te herstellen. Dit om de afvoer van het vocht te stimuleren. Daarnaast hanteren we compressietherapie door middel van bandageren en/of het laten aanmeten van therapeutisch elastische kous(en). Er zijn verschillende wijzen van behandelen en behandelmethoden in verschillende fases van het genezingsproces. Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met oncologen of andere specialisten. Bij Rayer Healthcare zijn er fysiotherapeuten aanwezig met verschillende specialisaties. We maken dan ook graag gebruik van elkaars kennis en kijken of helpen daar waar nodig is graag mee."

Bij welke klachten helpt oedeemfysiotherapie?
Lisette: ,,Een oedeem kan het gevolg zijn van aangeboren afwijking in het lymfestelsel, maar kan ook ontstaan na bijvoorbeeld bestraling, een operatie of na een trauma. Oedeem fysiotherapie wordt bijvoorbeeld ingezet tijdens en na de behandeling van kanker. Maar ook bij het ontstaan van oedeem bij wondroos of vaatproblematiek. Door oedeem tijdig te signaleren proberen we problemen op de langer termijn te voorkomen. Eerst is er een intakegesprek en onderzoek om de mate van het oedeem te bepalen. Daarna bespreken we de behandelmogelijkheden met de cliënt."

Oncologische revalidatie
,,Naast oedeemfysiotherapie zijn bovengenoemde fysiotherapeuten ook werkzaam in de oncologische revalidatie. De oncologische revalidatie kan tijdens, na en ook in het palliatieve traject. Bijvoorbeeld vermoeidheid is een veel voorkomend effect bij de behandeling van kanker. We maken onder meer gebruik van trainingsprogramma’s: individueel en in groepsverband. Het is maar net hoe iemand zich voelt en wat hij of zij aankan. Zo denken we derhalve mee in de verschillende fases met onze kennis van oncologie. Dit om iemand zo goed mogelijk weer te laten functioneren in de maatschappij. Soms met een paar kleine aanpassingen of adviezen kan een ieder al geholpen zijn..."Voor nadere informatie over oedeemfysiotherapie:
Rayer HealthCenter Gouda
Ronsseweg 7 . 2803 ZA Gouda . 0182 533 159
info@rayerhealthcare.nl
www.rayerhealthcare.nl


Foto: Digitaal Dagblad