Gouds Dagblad | Bedrijven investeren in techniekonderwijs

Bedrijven investeren in techniekonderwijs

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Gouda en omliggende randgemeenten zijn er als een van de eerste regio's in Nederland in geslaagd de samenwerking van bedrijven, vmbo-scholen, (technische) mavo’s en mbo- en aoc-opleidingen ten aanzien van techniekonderwijs rond te krijgen.

Die samenwerking is volgens hen hard nodig vanwege de grote tekorten aan technisch geschoold personeel nu en in de toekomst. Bovendien is er een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de sterk veranderende behoeften van bedrijven nodig. Meer dan 100 bedrijven in de regio Haaglanden hebben gisteren afgesproken bij te dragen aan de versterking van het techniekonderwijs. De handtekeningen van de bedrijven en meer dan 30 scholen zijn woensdag in Den Haag gezet.

De bedrijven stellen bijna € 1,5 miljoen beschikbaar voor de komende 4 jaar, minister Arie Slob van onderwijs voegt daar nog eens ruim 12 miljoen aan toe. Met het geld kunnen bijvoorbeeld leraren worden aangetrokken of bijgeschoold, apparatuur en materiaal worden gekocht en nieuwe keuzevakken worden bedacht. Ook het begeleiden van jongeren bij hun loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderdeel van het plan. Bedrijven dragen vooral in natura bij door het aanbieden van praktijkstages, het geven van gastlessen of het beschikbaar stellen van apparatuur voor in de lokalen. Aan de uitvoering van de plannen werken ook ROC Mondriaan en een aantal basisscholen mee.

Scholen en bedrijven willen met hun samenwerking bereiken dat jongeren enthousiast gemaakt worden voor een technische opleiding en uiteindelijk een technisch beroep. Het gaat om bedrijven in de bouw, de metaaltechniek en de elektrotechniek, maar ook om zorginstellingen, de glastuinbouw en de regionale brandweer, die steeds meer te maken krijgen met technologie. Het bedrijfsleven wil verzekerd blijven van een instroom van technisch opgeleid en gemotiveerd personeel. Na het vmbo dienen de leerlingen hun opleiding voor te zetten in het MBO via een dag- of praktijkopleiding.


Foto: Digitaal Dagblad