Gouds Dagblad | € 50.000 voor kerkenvisie Gouda

€ 50.000 voor kerkenvisie Gouda

mainImage

Het gemeentefonds 2020 heeft € 50.000 toegekend voor de kerkenvisie van Gouda. Dit betekent dat het college het project 'Toekomst Religieus Erfgoed Gouda' kan en zal gaan voortzetten.

OCW rekent voor de uitkering alle kerkgebouwen die doelbewust als gebedshuis gebouwd zijn mee, ongeacht de erfgoedwaarden of de huidige bestemming. Met toepassing van deze definitie tellen 29 kerkgebouwen mee voor de toekenning van de uitkering. Vanaf 20 kerkgebouwen bedraagt de uitkering € 50.000. Dit bedrag is bestemd voor het proces van het opstellen van de visie.

Er zijn in Gouda bijna 60 kerken, kerkzalen, kapellen en voormalige kerken. Hieronder bevinden zich 14 rijksmonumenten, 2 gemeentelijke monumenten en 6 potentiële gemeentelijke monumenten. De overige kerkgebouwen, net als veel van de interieurs en collecties, zijn nog niet nader onderzocht op hun betekenis voor de stad. Hiervoor dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden.

De inventarisaties van waardevolle kerken en interieurs zullen de komende maanden in overleg met de kerken en met in achtneming van de Coronaregels uitgevoerd kunnen worden. Hierbij zijn
specialisten van Museum Catharijneconvent betrokken, onder wie de geboren en getogen Goudse Anique de Kruijf.