Vuurwerkschade: voorkomen en verhalen

mainImage
Vuurwerkschade: voorkomen en verhalen

Jaarlijks geven Nederlanders €60 à €70 miljoen uit aan (legaal) vuurwerk. De schade door al die rotjes, sierpotten en vuurpijlen loopt óók in de tientallen miljoenen. Hoe voorkom je vuurwerkschade? En als er dan toch schade is, waar verhaal je die?

Het was een rustige jaarwisseling, zo meldden de landelijke media op 1 januari 2018. Maar achter deze schijnbaar geruststellende mededeling bleken de volgende cijfers schuil te gaan:
• €4,7 miljoen schade aan huizen en andere gebouwen.
• €5,1 miljoen schade aan spullen.
• €1,5 miljoen schade personenauto’s.
• 482 vuurwerkongevallen behandeld bij de spoedeisende hulp.
• 15 blinde ogen.
• 1 volledig geamputeerde hand.
• 3 gedeeltelijk en 31 compleet 'verloren'vingers.
Oorzaak: vuurwerk, zowel legaal als illegaal en zowel knal- als sierspul.

Vuurwerkschade voorkomen
Deze oudejaarstips helpen vuurwerkschade te voorkomen:
• Zet afvalcontainers binnen of doe ze op slot.
• Maak de brievenbus dicht.
• Leg blusmateriaal klaar, zoals blusdekens en een brandblusser.
• Zet de auto binnen of op een afgesloten terrein.
• Zorg voor een vuurwerkbril, zeker voor kinderen (bijvoorbeeld gratis af te halen bij Pearle).
• Meld schade zo snel mogelijk bij de verzekeraar of tussenpersoon. Is de schade veroorzaakt door roekeloos gedrag van anderen, doe dan ook aangifte bij de politie.

Vuurwerkschade verhalen
Krijg je toch te maken met vuurwerkschade? Welke verzekering dekt wat?
• Bij een autoverzekering met volledig of beperkt casco wordt brandschade (ook door vuurwerk) vergoed. Schade door (vuurwerk)vandalisme valt alleen onder de allriskdekking, maar gaat doorgaans wel ten koste van het aantal schadevrije jaren.
• De opstalverzekering dekt schade aan de woning als gevolg van brand en ontploffing, maar ook door smelten, schroeien en zengen.
• Schade aan spullen is verzekerd op de inboedelverzekering, ook een gaatje in je jas door vuurwerk.
• Wie zelf schade veroorzaakt bij het afsteken van vuurwerk, kan een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Ook opzettelijke schade door kinderen tot 14 jaar is daarop gedekt.
• De zorgverzekering vergoedt, met uitzondering van het eigen risico, alle medisch noodzakelijke zorg.
• Bij blijvend letsel, invaliditeit of overlijden keert een ongevallenverzekering een vast bedrag uit.

Meer weten over vuurverkschade?
Neem contact op met je verzekeraar en/of met je assurantie-tussenpersoon.


Foto: Digitaal Dagblad