Gouds Dagblad | Voedselresten, troep en muizenkeutels
mainImage

Voedselresten, troep en muizenkeutels

24 januari 2020, 15:46 uur
112

Op last van burgemeester Pieter Verhoeve moeten de eigenaren van het voormalig Chinees-Indisch restaurant Golden House de panden aan de Walvisstraat 4, 6 en 8 drastisch gaan opruimen. De Gouwenaars gingen jarenlang gebukt onder een verzamelstoornis, ook wel ‘hoarding’ genoemd. Dit leidde tot een opeenstapeling van troep, voedsel(resten) en muizenkeutels en tot een brandgevaarlijk pand.  

Hoarding is de term voor verzameldrang. Door een grote verzameling aan spullen neemt het brandgevaar toe. De troep stapelde zich op in het al jaren geleden gesloten pand in Korte Akkeren. Samen met toezichthouders van de gemeente Gouda, de omgevingsdienst Midden-Holland en medewerkers van de GGD voerde de wijkagent een integrale controle uit. In het pand troffen de handhavers vuilniszakken vol met troep, levensmiddelen, verpakkingen, voedselresten, een lekkage in de plafonds en muizenkeutels aan.

Vooraf had Verhoeve toestemming gegeven om het voormalig restaurant binnen te gaan. Eén bewoner werkte echter niet mee aan de controle, waardoor agenten genoodzaakt waren om de man aan te houden.

Tegen de eigenaren van het pand zullen bestuurlijke maatregelen genomen worden. Hij zal op korte termijn maatregelen moeten nemen om het gevaar in het pand en voor de omgeving weg te nemen.


Foto: Politie Gouda