Gouds Dagblad | 'Politie manipuleert misdaadcijfers'

'Politie manipuleert misdaadcijfers'

mainImage

De politie houdt geregeld strafbare feiten buiten de boeken. Ook ontmoedigen agenten burgers bij het doen van aangiften en noteren ze zaken als 'opgelost’ terwijl die dat niet zijn.

Dat stelt het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van een enquête onder leden van de Nederlandse Politiebond (NPB). Bijna 1500 agenten deden mee aan het onderzoek. Verder hield Investico interviews met tientallen agenten en andere betrokkenen. Het onderzoek is gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Agenten voelen zich deels gedwongen tot 'creatief boekhouden’ door de gebrekkige systemen waarmee ze werken, zeggen ze. Maar ze erkennen ook bewust mee te werken aan het oppoetsen van de criminaliteitscijfers, vaak onder druk van leidinggevenden. Meer dan de helft van de agenten die betrokken is bij registratie van criminaliteit, maakt mee dat misdrijven onterecht onder een andere categorie in de boeken worden gezet. Vier van de tien agenten zeggen dat een hoger aantal opgeloste misdrijven wordt voorgesteld dan daadwerkelijk het geval is. Tachtig procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt de criminaliteitscijfers een slechte weergave van de werkelijkheid.

Volgens korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wordt geen enkele druk uitgeoefend op agenten om een andere voorstelling van misdaadzaken te geven. ''Kom maar met namen en rugnummers", zegt hij tegen Investico in een reactie op het onderzoek. Ook van het manipuleren met cijfers is volgens Akerboom geen sprake.


Door: ANP