Gouds Dagblad | Inschattingsfout chauffeuse, maar geen straf

Inschattingsfout chauffeuse, maar geen straf

mainImage

Buschauffeuse Marian den O. maakte een inschattingsfout toen ze vorig jaar Rhodé Zondag aanreed met haar bus maar krijgt daarvoor geen straf. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in het hoger beroep dat het OM had aangespannen. Het OM eiste een werkstraf van 240 uur nadat de rechtbank Den O. eerder tot een boete van 500 euro had veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) eistte twee weken geleden opnieuw een werkstraf van 240 uur tegen de buschauffeuse Marian den O. die vorig jaar Rhodé Zondag aanreed met haar bus. Het 14-jarige meisje kwam bij het ongeval op de Thorbeckelaan in Gouda ten val en overleed toen zij vervolgens onder het achterwiel van de bus terechtkwam. Naast de werkstraf wilde het OM ook een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar voor Den O. De advocaat-generaal was het niet eens met de boete van 500 euro die de rechter de buschauffeuse in eerste instantie oplegde. 

De rechtbank in Den Haag veroordeelde Marian den O., een 58-jarige vrouwelijke buschauffeur, eind januari dit jaar tot een boete van 500 euro wegens betrokkenheid bij een dodelijk ongeval in april 2018 in Gouda.

Bij dat ongeval op de Thorbeckelaan kwam de 14-jarige Rhodé Zondag uit Woerden om het leven. Het meisje kwam destijds net uit school, het Driestar College in Gouda. De bus raakte haar fiets.

De rechter vindt dat de buschauffeuse op de plek van het ongeluk niet had mogen inhalen. Door twee naast elkaar rijdende fietsers op een smal weggedeelte in te halen, heeft de buschauffeur ’’een inschattingsfout” gemaakt, oordeelde de rechtbank. ”Als ervaren buschauffeur had ze moeten zien dat de weg te smal was om de scholieren in te halen.”

De buschauffeur heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan een ”overtreding”, maar wordt vrijgesproken van een “misdrijf”. Juridisch weegt een misdrijf zwaarder dan een overtreding. De rechtbank vond niet dat de vrouw ”ernstige onvoorzichtigheid” kan worden verweten.

In het vonnis staat de rechter ook stil bij de specifieke verkeerssituatie op de Thorbeckelaan in Gouda. ”De Thorbeckelaan is een vrij drukke weg met intensief verkeer. In 2015 is de weg gereconstrueerd en is de middengeleider breder gemaakt om het oversteken makkelijker te maken. De rijbaan en de fietsstrook zijn toen versmald, waardoor de weginrichting niet langer voldoet aan de daarvoor geldende normen. Door de inrichting van de weg met een rijbaan en een gemarkeerde fietsstrook wordt de indruk gewekt dat de weg ter plaatse voldoende ruimte biedt om op de fietsstrook rijdende fietsers in te halen. Dat laat echter de eigen verantwoordelijkheid van de buschauffeur onverlet.” Kortom, de rechter vindt dat Den O. de situatie beter had moeten inschatten.

Tijdens de zitting begin januari bleek dat de Thorbeckelaan in 2015 is aangepast en dat toen de weg te smal is gemaakt. Uit metingen van de politie kwam naar voren dat de fietsstrook op die plek op de Thorbeckelaan 154 cm is. De norm voor zo'n fietsstrook is 170 cm. Ook is de rijstrook smaller dan de richtlijnen van de overheid. In 2015 is een bredere middenberm aangelegd door de gemeente Gouda. Volgens de rechters lijkt het haast onmogelijk om daar met een bus niet over de fietsstrook te rijden. Het OM heeft de gemeente daarom dringend geadviseerd om er iets aan te doen aan de verkeerssituatie aldaar.

”Momenteel verkent de gemeente wat de mogelijkheden voor verbetering ter plekke zijn. De komende tijd wordt er een ontwerp uitgewerkt waarbij ook de kosten in beeld worden gebracht”, zo reageerde de gemeente Gouda. In de tussentijd is er aan de weg nog niets gebeurd.